Ouderraad

OR OBS De Trekvogel

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst en de jaarlijkse feestavond.
De OR bestaat uit enthousiaste ouders, die zich, samen met de leerkrachten, voor 100 % inzetten om de festiviteiten te organiseren en er een succes van de maken.

Op dit moment bestaat de OR uit:

Voorzitter: Rachèl Koop
Penningmeester: Peter Koeleman
Secretaris: Annemarie Schoonheim
Leden: Ghalia Dirbas
Leden Team: Astrid van der Lee

6 keer per jaar is er een vergadering met alle leden en 1 of meer leerkrachten. Tijdens zo'n vergadering worden de activiteiten doorgesproken en enkele algemene zaken.

Eenmaal per jaar brengt de OR verslag uit van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot de financiën. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de besteding van de ouderbijdrage.

Dit is in het kort een overzicht van wat de OR inhoudt.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van ons, of mail naar:

ouderraad@obs-trekvogel.nl
 
OR jaarverslag 14/15
OR financieel jaarverslag 13/14
OR Begroting 14/15

De OR is altijd op zoek naar ouders die ons willen komen versterken!