Praktische informatie

Ziektemelding:

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit telefonisch melden vanaf ongeveer 8.00 uur. In verband met de aanvang van de lessen verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te doen. Ons telefoonnummer is : 0297-282202.

Mochten wij geen ziekmelding hebben ontvangen, dan neemt in de loop van de ochtend de leerkracht contact met u op.  

 

Gymnastiekrooster:

Gymnastiekrooster OBS De Trekvogel 2016-2017:

Maandagmiddag  13:15-14:15 groep 5/7                          

Vrijdagmiddag     13:15-14:15 groep 8

                          

Vakantie en verlofregeling:

Regelmatig wordt er een verzoek ingediend voor extra verlof voor een leerling. De reden hiervoor kan uiterst divers zijn. Voor het toekennen van bijzonder verlof gelden bepaalde regels die in de leerplichtwet zijn vastgelegd.

Van deze regels ligt een brochure op school ter inzage, tevens kunt u deze brochure downloaden.

Voor het aanvragen van het bijzonder verlof geldt het volgende: De aanvraag moet te allen tijde schriftelijk worden aangevraagd door middel van het daartoe bestemde formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie of administratie van de school. U kunt het formulier ook op deze pagina downloaden.

Om als ouder/verzorger maar ook als directie niet voor onaangename situaties te komen staan, verzoeken wij u vriendelijk de aanvraag 8 weken van tevoren in te dienen. Op basis van de geldende voorwaarden in de leerplichtwet neemt de directie dan het besluit, al dan niet in overleg met de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag buiten reguliere schooltijden

Folder Leerplicht

Verlofregeling Gemeente DRV