Nationale voorleesdagen

25-01-2018

Vandaag hebben we in de grote hal met alle leerlingen gekeken en geluisterd naar het verhaal "Ssst, de tijger slaapt". Dit in het kader van de nationale voorleesdagen.
Komende week zal er in de groepen op verschillende momenten (nog meer) extra aandacht besteedt worden aan voorlezen.